Січ 23

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України».Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Надання публічної інформації Хмельницькою обласною державною адміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію

Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку,зберігання,використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації,що містять службову інформацію.pdf

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту.

письмово: 32400, м. Дунаївці, вул. 1 Травня, 1 (на конверті вказувати “Публічна інформація”).

усно: телефон (03858) 3-10-43, 3-40-00.

електронна пошта: vnutr_politiсa@ukr.net

 

Оформлення письмового запиту та надання запитувачам необхідних форм запитів на інформацію можливе за адресою – м. Дунаївці, вул. 1 Травня, 1, приміщення райдержадміністрації, кабінет №7 – “Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації”.

 

 Робота із запитувачами інформації проводиться у робочий час.

автор: admin

Тра 26

Зразок запиту на інформацію

автор: admin