Гру 18

З  метою  попередження  посадових  злочинів  та  інших  правопорушень, пов»язаних  зі  службовою  діяльністю  працівників  Дунаєвецького  районного  управління юстиції,  виявлення  та  розкриття  їх  на  стадії  підготовки,  здійснюється  комплекс  заходів, затверджених  наказом  начальника  районного управління  юстиції №8/05  від  14.01.2013р. „Про затвердження внутрішнього  Плану  заходів щодо  запобігання і  протидії  корупції  в  Дунаєвецькому  районному  управлінні  юстиції  на  2013 рік” . Дунаєвецьким  районним  управлінням  юстиції  послідовно  реалізується  принцип  відкритості  та  доступності  державної  служби  шляхом   широкого  повідомлення  інформації   про  роботу  управління    на  сайтах  районної  державної  адміністрації та  Головного  управління  юстиції,   вакантні  посади,  з забезпечення  доступу  громадян  до  інформації  , що  створює  організаційно-правові   умови  для  реалізації  громадянами  конституційного  права  на  участь  в  управлінні  державними  справами.

Передбачені  Планом  заходи  виконуються  вчасно  і  в  повній  мірі. Враховуючи  вимоги    законодавства, відповідно  до  наказу  Головного  управління  юстиції  у  Хмельницькій  області, відповідальними  особами  за   напрямок  запобігання  корупції  визначені  начальники  районних   управлінь  юстиції.

Дунаєвецьким  районним  управлінням  юстиції  проведені заходи  щодо  подання  державними  службовцями   відомостей  про доходи,  зобов»язання  фінансового  характеру  та  майновий  стан   державного  службовця  щодо  себе  та  членів  своєї  сім»ї,  відповідно до  ст.13  Закону  України  «Про  державну  службу». Особи, що  претендують  на  зайняття  посад  державних  службовців  попереджаються про  встановлені  щодо  них  обмеження  передбачені  Законом  України  «Про  державну  службу».

Дотримання  спеціальних  обмежень  пов»язаних  з проходженням  державної  служби  щодо  державних  службовців  та  інших  осіб,  уповноважених  на  виконання  функцій  держави,  спрямованих  на  запобігання  і  протидію  корупції  у  Дунаєвецькому  районному  управлінні  юстиції  забезпечується  в  повному  обсязі.

В  Дунаєвецькому  районному  управлінні  юстиції  відсутні  особи,  які  б  перебували  у  безпосередньому   підпорядкуванні  близьким  їм  осіб  або  були  безпосередньо  підпорядкованими  у  зв»язку  з  виконанням  повноважень  близьким  їм  особам  .

З метою  запобігання  проявам  корупції  в  основних напрямках діяльності  та  планах роботи  районного  управління  юстиції,  передбачено  заходи  щодо  постійного  вивчення та  дотримання  державними  службовцями  антикорупційного  законодавства  та  актів, що регламентують  роботу  управління. На оперативних нарадах, семінарах державні службовці ознайомлюються із змінами до законів, постановами  колегій Міністерства юстиції України та Головного управління юстиції у Хмельницькій області, дорученнями, завданнями, методичними рекомендаціями. Так, питання дотримання законодавства про державну службу  та про боротьбу з корупцією розглядалися  на оперативних нарадах, зокрема:

 • 28.01.2013 р. протокол №3  «Про  План  заходів  спрямованих  на  запобігання і  протидію  корупції   та  стан  виконання  рішення  колегії  Головного   управління  юстиції  у   Хмельницькій  області №56 від 12.12.2012р.»;
 • 08.04.2013 р. протокол №10  «Про  стан  дотримання  в  районному   управлінні  юстиції   законодавства  про  державну  службу»;
 • 15.07.2013р. протокол №20 «Про  виконання  Плану  заходів з  запобігання і протидії  корупції».
 • 19.08.2013р. протокол №22 «Про стан  дотримання  вимог  антикорупційного  законодавства при  наданні  адміністративних  послуг  працівниками»;
 • 14.10.2013р. протокол №28 «Про  роз”яснення антикорупційного  законодавства».
 • 04.11.2013р. протокол №30 « Про  формування  кадрового  резерву».
 • 09.12.2013р. протокол №32 « Про  виконання  Плану  заходів з  запобігання і протидії  корупції  в 2013 році».

 

Важливими чинниками в системі попередження та профілактики корупційних діянь в Дунаєвецькому районному  управлінні юстиції є розгляд на оперативних нарадах щомісячно питань дотримання виконавської дисципліни при виконанні доручень і завдань вищестоящих органів, планів роботи, вимог чинного законодавства. Ця  робота  сприяє  формуванню  високих  ділових  та  моральних  якостей  працівників, попередження  нечесних,  корисливих  та  безвідповідальних поступків.

Посилена  увага  питанню дотримання антикорупційного  законодавства в  Дунаєвецькому  районному  управлінню  юстиції  приділяється  на  внутрішніх навчаннях та семінарах, зокрема:

– «Порядок  декларування   доходів  державних службовців» – 20.02.2013р.;

– «Відповідальність  посадових  осіб  за  вчинення  корупційних  правопорушень» 19.03.2013р. проведено  за  участю працівників  прокуратури Дунаєвецького  району  ;

–  «Правовий  статус  державних   службовців» – 22.04.2013р.;

–  «Дієві  механізми   запобігання  і протидії  корупції» – 08.05.2013р.  проведено  за  участю працівників  суду ;

– « Заходи, спрямовані  на запобігання  і протидію  корупції  » – проведено   19.09.2013р.;

– «Запобігання  та протидія  корупції в  державних  органах  та  органах  місцевого  самоврядування» – проведено    05.11.2013р.;

Ведеться  роз»яснювальна  робота  громадянам  чинного  законодавства  через  засоби  масової  інформації  та  мережу  Інтернет. Так, в  районній  газеті «Дунаєвецький вісник» від 31.10.2013р. опубліковано  статтю  спеціаліста районного  управління  юстиції на теми «Участь   громадськості в  заходах  щодо  запобігання  і  протидії  корупції » 07.02.2013р. на  районному  телебаченні  ФНБ було  проведено  виступ начальника     районного  управління  юстиції  О.Михальської    на   тему        «  Негативне  явище –корупція »

Продовжується  робота  телефонної  гарячої  лінії,    громадської  приймальні  в  районному  управлінні  юстиції. Так, згідно наказу Дунаєвецького районного управління юстиції №52/05  від  22.05.2013 р. «Про громадську приймальню » забезпечено роботу громадської  приймальні, прийнято у приймальні  за  2013 рік   247   громадян.

Протягом  2013 року проводилось роз’яснення законодавства серед державних службовців органів виконавчої влади, посадових осіб місцевих рад. Так, протягом  Декади  правових  знань в  жовтні  2013 року  проведено    8 навчань  працівників  всіх  структурних  підрозділів  райдержадміністрації з  вивчення   вимог  законодавства  про  корупцію, проведено  семінари для  юристів  та  інших  категорій  на  теми :

11.01.2013р. – «Заходи,  спрямовані  на  запобігання  і  протидію  корупції» ,  14.02.2013р. – «Загальні  правила  поведінки  державних  службовців»; 19.07.2013р.«Правовий  статус  державних   службовців», 11.11.2013р.– «Відповідальність  за  корупційні  правопорушення  та  усунення  наслідків  цих правопорушень»;  05.12.2013р. – «Участь громадськості  в  заходах  щодо  запобігання  і  протидії  корупції».

Крім  того  під  час  проведення  лекцій,  бесід,  інформаційних годин розглядаються  питання дотримання законодавства про державну  службу  та  запобігання  корупції , зокрема :

 • 14.02.2013р. лекція  для  працівників  юридичних  служб, начальників  структурних  підрозділів  райдержадміністрації  на  тему „Обмеження  щодо  сумісництва  та  суміщення з  іншими  видами  діяльності”
 • 25.09.2013р. лекція на тему „Фінансовий  контроль. Обмеження  щодо  роботи  близьких  осіб” для  працівників Управління  казначейської  служби
 • 14.10.2013р. лекція на тему „Заходи  з  запобігання  і  протидії корупції” для  працівників Центру  соціальної   реабілітації  дітей-інвалідів
 • 29.10.2013р. лекція  для  директорів  загальноосвітніх навчальних  закладів  району на  тему на  тему  „Заходи  з  запобігання  корупційним  проявам”
 • 08.11.2013р. начальником  управління спільно з  райдержадміністрацією проведено  вивчення  Методичних  рекомендацій  Міністерства  юстиції  України  „Запобігання  і  протидія  корупції  в  органах  державної  влади  та  місцевого  самоврядування” для  голів  місцевих  рад  району

 

Взаємодія  з  громадськістю  з питань  запобігання  та протидії  корупції,  у  тому  числі  в  частині  проведення  громадської  антикорупційної  експертизи  проектів  нормативно-правових  актів,  розроблених  органами  виконавчої  влади ,  не  здійснювалася. В  ході  реєстрації  розпорядження  голови  Дунаєвецької  райдержадміністрації №596/2013-р від 08.11.2013р. „Про  затвердження  Положення про  центр  надання  адміністративних  послуг  Дунаєвецької  районної  державної  адміністрації”  забезпечено  виконання  вимог наказу  Міністерства  юстиції  України  від  05.08.2013р.№16078/5  „Деякі  питання  проведення  антикорупційної  експертизи” щодо  проведення  антикорупційної  експертизи   нормативно-правового акта.

Пропозиції   громадян через  Журнал   відгуків  і  пропозицій  з  питань  запобігання  корупції  до  районного   управління  юстиції  не  надходили.

Управління  юстиції  участі  у  соціологічних  дослідженнях  державних  науково-дослідних  установ  з питань  поширення  корупції  не приймало.

 

 

 

Начальник  управління                                                 О.В.Михальська

 

 

автор: admin

Залиште свій коментар:

*