Лип 31

Відповідно до вимог Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 “Про першочергові захо-ди щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” у І півріччі 2017 року апарат та структурні підрозділи районної державної адміністрації працювали над удосконаленням роботи зі зверненнями громадян.

Робота зі зверненнями громадян ведеться відповідно до щоквартальних планів роботи районної державної адміністрації.

Згідно з вищезазначеним Указом Президента України головою райдерж-адміністрації 27.12.2016 затверджено графіки роботи „гарячої” телефонної лінії „Запитай у влади”, прийому громадян з особистих питань у селищних та сільських радах району та прийому громадян з особистих питань у районній державній адміністрації на I квартал, 24.03.2017 – на II квартал, 26.06.2017 – на III квартал.

Головою райдержадміністрації 27.12.2016 затверджено графіки прове-дення перевірок додержання законодавства про звернення громадян у струк-турних підрозділах райдержадміністрації.

Відповідно до затверджених графіків станом на 01.07.2017 керівництвом районної державної адміністрації здійснено 36 особистих прийоми громадян, безпосередньо головою – 10, прийнято 12 громадян, із них 8 – головою. З початку року відбулося 24 виїзних прийоми у 29 населених пунктах об’єд-наних територіальних громад, 3 сільських радах та 1 селищній раді, з них 8 -головою районної державної адміністрації у 9 населених пунктах.

Районною державною адміністрацією надано практичну допомогу 14 структурним підрозділам райдержадміністрації.

Протягом січня – червня 2017 року проведено 6 засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян.

Станом на 01.07.2017 до районної державної адміністрації надійшло 849 (2016 – 380.) письмових звернень громадян.

Від органів влади вищого рівня з початку року до райдержадміністрації надійшло 263 (2016 – 373) звернення. Серед них: від Апарату Президента Ук-раїни – 1, Секретаріату Кабінету Міністрів України – 5, облдержадміністрації -5, обласного контактного центру – 250, 2 звернення депутатів, повторних звер-нень не надходило.

Переважно жителі району звертаються з питань соціального захисту – 262, з них: надання одноразової матеріальної допомоги – 65, призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 160, житлово-комунального господарства, земельних відносин.

Близько 55% становлять звернення від інвалідів, безробітних, багатодіт-них сімей та одиноких матерів.

Питома вага позитивно вирішених звернень становить 72% від загальної кількості отриманих звернень.

У районній державній адміністрації функціонує “гаряча” телефонна лінія “Запитай у влади” (тел. 3-13-02, 3-12-92, 3-11-78, 3-16-06). З початку року нею скористалось 6 осіб.

Дунаєвецькою районною державною адміністрацією забезпечується оприлюднення у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті уза-гальнених відомостей про організацію роботи зі зверненнями громадян та вирішення порушених у них питань, які надаються облдержадміністрації для узагальнення та подальшого інформування Адміністрації Президента України. У місцевій газеті “Дунаєвецький вісник”, на офіційному сайті районної дер-жавної адміністрації оприлюднюються звіти про роботу із зверненнями, гра-фіки виїзних прийомів, особистих прийомів та роботи гарячої телефонної лінії “Запитай у влади” керівництвом районної державної адміністрації.

Стан роботи зі зверненнями громадян постійно розглядається на апарат-них нарадах, двічі на рік на засіданнях колегії районної державної адміні-страції, семінарах-нарадах з працівниками органів місцевого самоврядування.

З метою скорочення кількості звернень від жителів району до Прези-дента України, обласної державної адміністрації робота з розгляду звернень громадян щодо невідкладного реагування на їх обґрунтовані пропозиції, заяви, скарги буде і надалі знаходитися на постійному контролі в районній державній адміністрації.

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                                         В.Бурковський

 

 

автор: admin

Залиште свій коментар:

*