Лют 23

На підставі статей 6, 22, 39 Закону України “Про місцеві державні ад-міністрації”, статті 30 Закону України “Про забезпечення санітарного та епіде-мічного благополуччя населення”, статті 32 Закону України “Про захист насе-лення від інфекційних хвороб”, Порядку організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поши-ренню грипу та гострих респіраторних інфекцій, затвердженого наказом Міні-стерства охорони здоров’я України від 06 листопада 2015 року № 732, зареє-строваного в Міністерстві юстиції України 21 січня 2016 року за № 115/28245, у зв’язку з виникненням інфекційних захворювань та з метою попередження подальших ускладнень епідемічної ситуації у районі:

 

  1. Призупинити навчально-виховний процес у Балинській ЗОШ І-ІІІ сту-пенів, Рудській ЗОШ І-ІІ ступенів, Смотрицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів, Старо-гутянському НВК І-ІІ ступенів Дунаєвецького району на період з 26 лютого по 03 березня 2018 року включно.
  2. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області з мо-менту його оприлюднення.

 

  1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації.

 

 

 

Голова адміністрації                                                             О.Бернашевський

автор: admin

Комментарии закрыты.