Кві 12

index-6Протягом 2000-2018 років на Хмельниччині функціонує Регіональний фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій області (РФПП), засновниками якого є Український фонд підтримки підприємництва та Хмельницька обласна державна адміністрація.

РФПП має за мету: реалізацію на регіональному рівні державної політики з питань розвитку та фінансової підтримки суб’єктів господарювання; стимулювання розвитку підприємницької діяльності шляхом фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій; створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, створення нових робочих місць; стимулювання інвестиційної та інноваційної активності шляхом допомоги у бізнес-плануванні суб’єктів господарювання; забезпечення зайнятості населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи громадян.

За даними Головного управління статистики у Хмельницькій області  на кінець 2016 року в регіоні налічується 6222 суб’єктів малого та середнього підприємництва, що на 763 суб’єктів менше у порівнянні з 2015 роком, у тому числі: 357 середніх підприємств (на 1 одиницю менше в порівнянні з 2015 роком); 5865 малих підприємств (на 762 одиниці менше  в порівнянні з 2015 роком), в т.ч. 4823 суб’єктів мікропідприємництва (на 802 одиниці менше  в порівнянні з 2015 роком).

Частка малих та середніх підприємств у загальній кількості підприємств Хмельницької області становить 99,9%. За підсумками 2016 року в малому та середньому бізнесі зайнято 96,6 тис. осіб, що на 700 осіб менше ніж у 2015 році. Питома вага зайнятих у малому та середньому бізнесі до загальної кількості зайнятих у суб’єктів підприємництва становить 91,5 відсотка. Розподіл зайнятих працівників у 2016 році за видами економічної діяльності на малих та середніх підприємствах Хмельницької області майже не змінився у порівнянні з 2015 роком та здійснюється наступним чином. Найбільшу кількість зайнятих на малих та середніх підприємствах зосереджено у п’яти галузях: промисловість, сільське господарство, торгівля, будівництво і транспорт.

Загалом в 2003-2018 роках до РФПП по Хмельницькій області за фінансово-кредитною підтримкою (ФКП) звернулося 204 позичальника (в т.ч. в 2018 році 5 СПД). Надано ФКП для 183 СПД на загальну суму 10 млн 965,3 тис. грн. У зв’язку з обмеженим фінансовим ресурсом  РФПП по Хмельницькій області відмовив у ФКП: у 2005 – 2015 роках – 7-ми СПД (з них 3-и СПД з об´єктивних причин від неї відмовились самостійно); у 2016 році 3-м СПД на загальну суму 950,0 тис. грн.; у 2017 році – 6-ти СПД на загальну суму  1850,0 тис. грн.

Станом на 01.01.2018 року до обласного бюджету повернуто 8 млн 218,3 тис. грн. (142 СПД). Заборгованість становить 2 млн 747 тис. грн (41 СПД) і включає поточну, прострочену та безнадійну заборгованість, що підлягає стягненню в судовому порядку.

Моніторинг діяльності СПД, які отримали фінансово-кредитну допомогу з обласного бюджету, засвідчив високі результати впровадження на практиці одного із заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області на 2017-2018 роки і в першу чергу – застосування на практиці Порядку використання коштів обласного бюджету, що виділяються на  надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам підприємництва.

Значну частину проблем підприємництва можна вирішувати за допомогою розвитку системи державної фінансово-кредитної підтримки. Тому першочерговим завданням для місцевих органів влади залишається удосконалення та урізноманітнення механізмів фінансово-кредитної підтримки, в тому числі за рахунок передачі районними та міськими радами обласній раді видатків для надання ФКП СПД області у вигляді міжбюджетних трансфертів.

 За матеріалами Регіонального фонду підтримки підприємництва по Хмельницькій області

автор: admin

Комментарии закрыты.