Лип 15

З метою підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до закону, координації діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних  та  культурних  закладів,  засобів  масової  інформації у  сфері  правової  освіти,  а  також  надання  методичної  допомоги  у  проведенні  цієї  діяльності  та  на  виконання  вимог Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року  «Про Національну програму правової  освіти  населення», районної Програми правової освіти населення на 2011 – 2015 роки, що затверджена рішенням третьої (позачергової) сесії районної ради VI скликання  від 17 лютого 2011 року №7-3/2011 в районі створена та діє МКМР з правової  освіти населення.

Відповідно до планів роботи районної МКМР з правової освіти населення, що затверджені головою ради протягом І півріччя 2015 року було проведено 2 засідання.

На  засіданнях  районної  МКМР з правової  освіти  населення  за звітний  період розглянуто  такі  питання:

31 березня 2015  року (протокол №1)

 1. Про стан реалізації районної Програми правової освіти населення на 2011 – 2015 роки у 2014 році;
 2. Про роз’яснення антикорупційного законодавства;
 3. Про виконання в районі вимого законодавства щодо роботи з зверненнями громадян.

26 травня 2015 року (протокол №2)

 1. Про права застрахованих осіб та обов’язки роботодавців щодо соціального страхування найманих осіб;
 2. Про протидію негативному впливу інформаційної пропаганди та виховання патріотизму в учнівському середовищі;
 3. Про захист прав дітей – сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах;
 4. Про затвердження заходів, присвячених проведенню декади правових знань у рамках відзначення 19 – річниці Дня Конституції України.

На засіданнях районної МКМР забезпечується належне документальне оформлення матеріалів засідань,  контролюється  надання  від  членів  МКМР відповідних  пропозицій  та  стан  реалізації  рекомендацій. За  результатами  проведених  засідань  прийняті  відповідні  рекомендації,   які  надіслані  виконавцям.  Про  виконання  їх  районним  управлінням  збирається відповідна  інформація,  яка  використовується  в  ході  планування  роботи  ради  та  для  підготовки  інформацій  голові  районної  державної  адміністрації, голові  районної  ради.

За допомогою належної організації діяльності районної МКМР, реалізації  заходів  Програми правової освіти населення  робота  в  напрямку  підвищення  правової  обізнаності  громадян  на  території  району  є  комплексною,  адресною,  системно  орієнтованого  на  окремі  групи  населення  для  більш  якісного  та  усвідомленого сприйняття  важливості  володіння  знаннями  про  свої права та обов’язки, формування у  громадян поваги  до  прав,  обов’язків,  загальнолюдських  та  національних  правових  цінностей,  а  також  подоланню  правового  нігілізму.

Відповідно до чинного законодавства, завдань і доручень вищестоящих органів районним управлінням юстиції у 2015 році забезпечувалась  робота громадської приймальні, яка здійснюється відповідно до наказу начальника управління №52/05 від 22 травня 2013 року для  надання  безкоштовної  правової  допомоги  жителям  району.  В зв’язку   з  розміщенням  приймальні  в  приміщенні (кабінеті)  районного управління  юстиції, вона  забезпечена  нормативною  базою в контрольному стані, кодексами, періодичними  виданнями,  забезпечений  доступ  до  комп’ютерної  законодавчої бази. В окремій папці  розміщенні   нормативні  акти,  що регулюють  питання  роботи  із  зверненнями  громадян. В управлінні ведеться Журнал обліку звернень осіб до Громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги до Дунаєвецького районного управління юстиції. Журнал відповідає формі, що встановлена Порядком роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21 вересня 2011 року № 3047/5.

Інформацію про графік роботи громадської  приймальні  з  надання  безкоштовної  первинної  правової  допомоги  громадянам району  та  прямої  телефонної  лінії  районного  управління  юстиції  на  2015 рік  оприлюднено  на  стенді  районного  управління  юстиції  та  на сайті райдержадміністрації.   Відповідальною  за  роботу  приймальні   призначена  провідний  спеціаліст  районного управління  юстиції  Шевчук Е.О. Протягом  звітного  періоду  в  громадській   приймальні   надано 99 консультацій, які переважно стосувалися питань роз’яснення сімейного (11), трудового (12), соціального захисту населення (11), цивільного (17), земельного (7),   пенсійного (7),  спадкового  законодавства (7) та інше (27). Крім того, на виконання Закону України „Про звернення громадян ”, Указу Президента України „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування ” від 07.02.2008 №109/2008, наказу Міністерства юстиції України від 13.03.2008р. №304/72, та у відповідності до наказу начальника Дунаєвецького районного управління юстиції №1/05 від 12 січня 2015 року «Про  графіки»  працівниками районного управління юстиції забезпечувалась робота виїзних груп та прямих телефонних ліній, (проведено в  звітному  періоді 6 виїздів, надано 24  консультації,  надано  11  роз’яснень чинного  законодавства через прямі телефонні лінії).

Районною  громадською  приймальнею  прийнято  в  звітному періоді 49 осіб, 8 консультацій надано під час роботи районної громадської приймальні надано працівниками органів юстиції.

В управлінні ведеться Журнал відгуків та пропозицій щодо роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги Дунаєвецького районного управління юстиції, звернень щодо роботи громадської приймальні не надходило.

Районним управлінням юстиції було проведено  зустрічі з ветеранами в Дунаєвецькій районній організації ветеранів війни і праці з роз’яснення питань реєстрації речових прав (23 січня та 19 лютого 2015 року).

17 квітня для членів Асоціації сільськогосподарських виробників та підприємців району проведено виступ з роз’яснення реформ в системі Міністерства юстиції України.

09 червня проведено  роз’яснення порядку надання відомостей про кінцевих власників та можливості отримання в електронному вигляді витягів з електронних реєстрів для членів Спілки підприємців району.

У І  півріччі 2015 року проводились  окремі заходи, спрямовані на підвищення правової культури  населення.   Так,  було проведено 10 лекцій з роз’яснення чинного законодавства: 16.02.2015р. для працівників управління агропромислового розвитку Дунаєвецької районної державної адміністрації на тему: «Поданння декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»; 06.03.2015р. для працівників управління Пенсійного фонду України на тему: «Зміни до законодавства про працю»; 07.04.2015р. для  безробітних  на  тему: «Трудові права громадян України»; 10.04.2015р. для працівників відділу Держземагентства у Дунаєвецькому районі на тему: «Основні положення Закону України «Про очищення влади» та ін. Всього  було проведено в І півріччі 2015 року  35 правоосвітніх заходів, в яких взяло участь  понад 700 громадян. Крім того, роз»яснення  реформ в системі МЮУ України, змін до законодавства про корупцію, утворення нових онлайн-сервісів в системі МЮУ проведено в ході виїзних прийомів громадян,  при проведенні  нарад  в районній державній адміністрації.

У І  півріччі 2015 року районним  управлінням  юстиції  здійснено 5 перевірок  стану  правоосвітньої  роботи в закладах освіти, а саме:

–  21.01.2015р.- в Дунаєвецькій ЗОШ І-ІІІ ст. №2;

– 20.02.2015р. – в Дунаєвецькій ЗОШ І-ІІІ ст. №4;

–  03.03.2015р. – в Дунаєвецькому  ДНЗ №5

– 24.04.2015р. –в Воробіївській ЗОШ І-ІІІ ст.;

– 24.04.2015р. – в Воробіївському ДНЗ.

Для  організації  та  проведення  перевірок  спеціалістами районного  управління  юстиції  складається  повний  пакет  документів. Плани  проведення  перевірок  відповідають  специфіці  установ,  в  яких  проводяться  відповідні  перевірки.

В ході вивчень особлива увага зверталася на такі аспекти: рішення педагогічної ради, накази директора загальноосвітньої школи (далі у тексті – ЗОШ) з питань правової освіти та правового виховання учнів; освіта та рівень кваліфікації вчителів права; класи, у яких вивчається правова дисципліна, об’єм даного курсу, наявність кабінету права, його робота; загальна кількість учнів, яка охоплена правовим навчанням; методична та позакласна робота; планування заходів з правового виховання та профілактики правопорушень; відомості про державні органи, установи, які залучаються до співпраці; стан правопорушень серед учнівської молоді (наявність учнів, які притягувалися до адміністративної або кримінальної відповідальності); наявність та ведення картотеки правопорушень і правопорушників; форми роботи з батьками щодо підвищення рівня правових знань; робота бібліотеки з правового виховання та правового інформування вчителів та учнів.

За результатами вивчень правоосвітньої та правовиховної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів району необхідно відмітити наступне.

В контексті “Правова освіта в урочний час ” значно зростає роль правознавства як шкільного предмета. Введення курсу “Основ правознавства” в 9 класі свого часу аргументувалося тим, що саме у віці 14 років настає кримінальна відповідальність за деякі види злочинів. На сьогодні по суті – це єдиний предмет інваріантної частини навчального плану, під час вивчення якого проводиться цілісна робота з надання правових знань та формування вмінь аналізувати конкретні життєві ситуації. Саме шкільний курс “Основи правознавства” допомагає учням зрозуміти самих себе і суспільство, в якому вони живуть. В усіх вивчених загальноосвітніх навчальних закладах району у 9-х класах вивчається курс “Основи правознавства” (в середньому 1-2 години на тиждень).

У роботі з правового виховання молодших школярів враховуються морально – психологічні особливості дітей цього віку. У цьому віці діти дуже вразливі та емоційні. У зв’язку з цим виховна робота базується на використанні моральних установок, переваг чуттєвого сприймання дитиною життєвих стосунків. На прикладах конкретних ситуацій дітям дохідливо пояснюють категорії добра, зла, жорстокості, справедливості, заздрості. Одночасно в доступній формі дають елементарні уявлення про важливі закони нашої країни, правила праці і поведінки в школі, вдома на вулиці.

У 9-10-х класах викладається курс «Правознавство» за програмами: в 9 класі «Правознавство. Практичний курс» авторів Пометун О.І., Ремех Т.О., (35 год. на рік), в 10 класі рівня стандарту/академічного – авторів Котюка І.І., Палійчук Н.Й. (35 год. на рік).

Зазначені курси спрямовані на формування системного уявлення в учнів про державу та право як основні засоби впорядкування суспільних відносин, вміння використовувати їх у практичному житті.

Допомагає у формуванні знань з правознавства ряд правознавчих курсів. На жаль вони наявні лише в Дунаєвецькій ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Міцівецькій ЗОШ І-ІІІ ст.

Навчально – методична база (підручники, довідкова література, дидактичні матеріали, професійні газети та журнали тощо), що використовується вчителями, відповідає вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти і дозволяє виконувати в повному обсязі навчальні програми.

Викладання правознавчих дисциплін у школах здійснюють вчителі, які мають повну вищу педагогічну освіту, досвід роботи та пройшли курси підвищення кваліфікації за напрямком «Правознавство».

Педагоги району підвищують свій професійний рівень шляхом самоосвіти, участі у засіданнях методичного об’єднання, творчих груп учителів, семінарах та ін..

Одним із засобів формування правової культури учнів є діяльність кабінету правознавства. У загальноосвітніх навчальних закладах знаходяться інформаційні стенди, куточки на правову тематику, зокрема, «Державні символи України», «Правила поведінки для учнів», «Світовий кодекс прав дитини», «Здоровий спосіб життя» та ін..

Крім того, проведено перевірки в управлінні Пенсійного фонду України у Дунаєвецькому районі (06.03.2015р.), в відділі Держземагентства в Дунаєвецькому районні (18.05.2015р.) і в управлінні соціального захисту населення Дунаєвецької районної державної адміністрації (12.06.2015р.).

На допомогу формуванню правової свідомості користувачів у закладах культури протягом звітного періоду  2015 року використовується широкий спектр форм і методів роботи: книжкові виставки, довідкові столи, дискусії, усні журнали, круглі столи, бесіди та інші.

Так, у закладах культури в населених пунктах району з початку 2015 року проведено такі масові заходи :

21.01- історичний урок «Соборна Україна: від ідей до життя»,

05.05- інформаційна хвилина «Новий Закон України «Про вищу освіту: зміни, доповнення,інновації» ,

06.02- бесіда – діалог «Насильство у сім’ї» ,

15.04 – урок – міркування «Чи бувають права без обов’язків ?».

20.01- перегляд літератури «Я маю право знати свої права»,

20.01- година державності «З вічною думою про єдність на своїй землі»,

22.01- виховний захід «Не рвіть Україну на частини!»,

05.02- правова вікторина «Закон і право для всіх єдині»,

06.02- правовий урок «Знаємо свої права – виконуємо свої обв’язки»,

08.02- інформаційна година «Права людини в сучасному світі»,

27.02- диспут «Поважаємо права та закони»,

26.03- зустріч з інспектором «Правила дорожнього руху – правила життя»,

29.03- урок правового виховання «Конвенція ООН про права дитини»,

02.04  – правова хвилинка «Кожна дитина має право»,

05.05   – лекція «Закон і право»,

07.05 – вечір діалог «На правову тему»

23.05- круглий стіл «Закон та мораль» та ін..

У наш час надзвичайно гострою є проблема збільшення правопорушень серед дітей і молоді. Безперечно, правопорушення тісно пов’язані з процесами деморалізації суспільства, безробіття, зі стрімким розвитком наркоманії, токсикоманії, розпадом сім’ї, поширенням інших соціально негативних явищ.

Правопорушення, здійснені неповнолітніми – це небезпечне соціальне явище, оскільки, по-перше, негативно впливають на формування особистості; по-друге, завдають значної шкоди суспільству через втрату трудових ресурсів (лише третина покараних повертаються до повноцінного суспільного життя); по-третє, відіграють значну роль у формуванні рецидивної злочинності (дві третини рецидивістів розпочинають свій злочинний шлях ще неповнолітніми). Так, на території району за звітний період скоєно 92 кримінальних правопорушення, з них 38 – тяжких та особливо тяжких злочинів. По 43 кримінальних правопорушеннях особам повідомлено про підозру, направлено до суду з обвинувальним актом 66 кримінальних правопорушень, зокрема: 1 – спричинення тяжких тілесних ушкоджень із смертельним наслідком, 15 – спричинення легких тілесних ушкоджень, 16 – крадіжок, 3 – незаконних заволодіння автотранспортом, 3 – хуліганства, 1 – правопорушення ПДР із травмованими, 3 факти пов’язані з незаконним обігом наркотиків, 1 факт хабарництва, 2 факти нецільового використання бюджетних коштів, 2 злочини вчинено в 2015 році неповнолітніми (проти 2 в цьому ж періоді 2014 році). Дільничними інспекторами міліції, кримінальної міліції в справах неповнолітніх проводиться профілактична робота щодо попередження злочинів в дитячому і молодіжному середовищі.

Профілактична робота з подолання злочинності серед неповнолітніх є одним з найважливіших напрямів виховної роботи з дітьми та молоддю. Важлива роль у цьому процесі належить  службі у справах дітей.    Основними формами роботи є:

 • відвідування неблагополучних, проблемних сімей;
 • виступи на батьківських зборах;
 • участь у проведенні виховних годин на морально-етичні проблеми, проблеми взаєморозуміння, поваги;
 • консультативна робота з учнями, батьками;
 • робота з педагогічним колективом школи: (надання методичних рекомендацій, бесіди, консультації з питань профілактики правопорушень серед неповнолітніх і т.д.).

З цією ж  метою працівниками  органів внутрішніх справ , закладів освіти,  служби дітей щомісячно проводяться профілактичні  рейди,бесіди з неповнолітніми правопорушниками. Особлива увага під час бесід з правопорушниками приділяється застереженню від вчинення ними в майбутньому протиправних дій, наголошується на небезпеці антисуспільної поведінки та на важливості розуміння перспектив свого життя та шляхів їх досягнення.
Щорічно відповідно до планів роботи проводяться декади правових знань  та Тижні правових знань . В рамках проведення декади правових знань приуроченої річниці  прийняття Конституції України з з учнями району буде проведено:

–       виставка літератури про права людини у бібліотеці «Знаємо права, виконуємо обов’язки»;

–       години спілкування «Мої права – мої обов’язки» та  «Професія-юрист» в Малієвецькому  дитячому таборі;

–       виїзний прийом громадян  22.06.2015р. в с. Іванківці Дунаєвецького району;

–       забезпечено  щоденну роботу громадської приймальні районного управління юстиції

–       виступи в ЗМІ з питань роз»яснення чинного законодавства

10. Інформація про виступи працівників територіальних управлінь юстиції у засобах масової інформації.

Районне  управління  юстиції  активно  працювало  в  напрямку  доведення  до  свідомості   населення  норм  чинного  законодавства.  Так,  було  проведено  6  виступів  в районній газеті «Дунаєвецький вісник», напр.. статті  «Зміни до законодавства про працю», «Які звернення громадян не підлягають розгляду та вирішенню?», «Захист трудових прав працівників під час мобілізації»  та 4 виступи на  місцевому  телеканалі  «ФНБ» на  тему  «Адміністративна відповідальність за вчинення корупційних правопорушень», «Відмова у відкритті виконавчого провадження», «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» та ін.

Працівниками  Дунаєвецького районного  управління  юстиції   підготовлено   6  методичних рекомендацій та   інформаційних матеріалів з  питань  застосування  чинного  законодавства на теми, напр..: «Все про статус біженця»,  «Право дитини на житло», «Порядок планування діяльності юридичною службою », «Види заповітів», «Оскарження та зняття догани», «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів».  Методичні  посібники  та  узагальнення  позитивного   досвіду  з  напрямку  правової освіти  населення  розповсюджуються  серед  навчальних  закладів,  підприємств,  установ,  організацій, а  також  серед  зацікавлених  осіб  під  час  проведення  правоосвітніх  заходів.

 

 

 

 

Начальник  управління                                                                                 О.В.Михальська

автор: admin

Залиште свій коментар:

*