Тра 06

 

Протягом  І кварталу 2014 року райдержадміністрацією разом з органами місцевого самоврядування вживалися необхідні заходи щодо впровадження економічних реформ у районі, забезпечення його комплексного розвитку, динамічного зростання економіки і соціальних стандартів, належного життєвого рівня населення та збереження стабільної суспільно-політичної ситуації.

З початку  2014 року найбільш актуальні для району питання розглядалися  на засіданнях колегії райдержадміністрації, зокрема проведено 2 засідання колегії, на яких розглянуто 3 питання. За підсумками засідань колегії прийнято 3 розпорядження, 3 доручення голови райдержадміністрації, підготовлено матеріали на засідання 2 колегій, які не відбулися.

Вжито заходів щодо підвищення виконавської дисципліни серед дер­жавних службовців місцевих органів виконавчої влади, посилено контроль за виконанням прийнятих рішень.

Протягом звітного періоду керівництвом райдержадміністрації проведено 24 особистих та 16 виїзних прийоми громадян за місцем їх проживання. Прийнято 96 осіб, у тому числі під час виїзних прийомів – 67. На 01 квітня 2014 року до районної державної адміністрації надійшло 25 звернень, (І квартал 2013 року – 61).

За звітний період до райдержадміністрації із заявами, скаргами та про­позиціями з урахуванням колективних звернень звернулося 43 особи, які порушили 47 питань (у 2013 році – 96 осіб, порушено 99 питань).

При райдержадміністрації працює громадська приймальня для надання безкоштовної правової допомоги громадянам, які потребують соціального захисту.

Робота районної державної адміністрації постійно та своєчасно висвітлювалась в засобах масової інформації: газеті “Дунаєвецький вісник”, місцевому телебаченні та на веб – сторінці райдержадміністрації.

Виробництво валової продукції сільського господарства за січень-березень 2014 року в усіх категоріях господарств становить 18,838 млн. грн., або  103 % до аналогічного періоду минулого року.

По сільськогосподарських підприємствах району різних форм власності планується засіяти  71 тис. га. З осені під урожай 2014 року  посіяно 14 тис. га  озимих  зернових, в тому числі озимої пшениці 12,7 тис. га, озимого ріпаку 6 тис. га.

Станом на  17.04.2014 року  агроформуваннями району усіх форм власності посіяно 18,7 тис. га ярих культур, що становить 44 % до прогнозу. Завершився посів ярих ранніх культур посівна площа яких становить 5,6 тис га. (103 % до плану). Посіяно 773 га цукрових буряків або 277 % до прогнозованих площ. Використовуючи сприятливі погодні умови господарства приступили до посіву кукурудзи на зерно та соняшнику. Проведено двохразове підживлення озимих культур на площі 20 тис. га.

Поголів’я корів станом на 01.04.2014 року становить 1132 гол.  (що на 36 гол. більше до відповідного періоду 2013 року). Удій на одну фуражну корову за І квартал становить 1235 кг.

Поголів’я птиці на птахогосподарствах району,  станом на 01.04.2014 року становило 276 тис. гол.

Станом на 01.04.2014 року вирощено  м’яса в живій вазі 1705 т (101 % до минулого року). Реалізація м’яса за перший квартал становить 1744 тонн..

Середньомісячна оплата праці одного штатного працівника за І квартал 2014 року становить 1993 грн. Найвища заробітна плата в ТОВ “Поділля-Агросервіс” с. Чаньків – 3146 грн.

Дунаєвеччина має значний виробничий потенціал. Свою діяльність у промисловості здійснюють 19 підприємств. За січень-березень 2014 року зросли обсяги промислового виробництва на підприємствах харчової та переробної промисловості на 20,1%.

Разом з тим, скоротилися обсяги випуску продукції на підприємстві легкої промисловості на 36,6%, машинобудування – на 51,8 відсотка.У виробництві та розподіленні теплоенергії обсяги виробництва зменшилися на 17,6%.

Всього по промисловості району у І кварталі 2014 року вироблено продукції на 62,7 млн. грн., що більше відповідного періоду минулого року на 14,6%.

Реалізовано промислової продукції за січень – лютий на суму 52,7 млн. грн., що у розрахунку на одиницю населення становить 826 грн., або на 7,4% більше аналогічного періоду 2013 року.

Послугами пасажирського транспорту за січень-березень 2014 року  скористалося 339,3 тис. пасажирів, що на 11,6 % менше ніж за аналогічний період 2013 року та виконано 6,8 млн. пас. км. Обсяги перевезених вантажів становлять 0,2 тис. тонн., вантажооборот – 0,1 млн.км., що відповідає відповідному періоду минулого року.

За 2013 рік у розвиток економіки району підприємствами, організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 61371 тис. грн.  капітальних інвестицій. Обсяг капітальних інвестицій на одну особу становив 950,5 гривень.

Обсяги капітальних інвестицій у житлові будівлі становили 13587 тис.грн. (22% від загального обсягу інвестицій). Протягом І кварталу 2014року забудовниками усіх форм власності за попередніми даними введено в експлуатацію 469,0 кв. м. загальної площі житла (в 3,5 р.б. до аналогічного періоду 2013 року).

Будівельними підприємствами всіх форм власності виконано підрядних робіт на суму 255,3 тис. грн.

Оборот роздрібної торгівлі за січень – вересень 2013 року становив 86487 тис.грн., що на 13,8% більше обсягу відповідного періоду 2012 року.

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери не фінансових послуг, за січень – лютий 2014 року становив 3,25 млн. грн..

За січень – вересень 2013 року експортувалось товарів на 833 тис. дол. США, завезено імпорту на 2138,5 тис. дол. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року експорт скоротився на 74,4%, імпорт зріс на 13,6 %. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,39 (за січень-вересень 2012 року – 1,24).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку  району, на 01 січня 2014 року становив 2306,9 тис. дол. США, що на 6,7% більше ніж на початок року та у розрахунку на одну особу становив 36 дол. США.

Створювалися сприятливі умови для здійснення підприємницької діяльності шляхом упровадження системних заходів з оптимізації державного регулювання у сфері державної реєстрації суб’єктів господарювання, дозвільної системи та реалізації ефективної регуляторної політики.

Протягом січня – березня 2014року  місцевим дозвільним центром видано 22 дозволи, з них 5 декларацій.

Упроваджувалися заходи з реформування адміністративних послуг    шляхом їх надання за принципом “єдиного вікна”. В районі  функціонує Центр  надання адміністративних послуг як постійно діючий робочий орган адміністрації

В структурі ЦНАПу працюють спеціалісти, які приймають людей за принципом відкритого простору та «Єдиного вікна». Тут створено 6 робочих місць, яких поки що достатньо при умові прийому громадян окремими суб’єктами у визначені дні тижня. До роботи Центру залучено 10 суб’єктів     надання адміністративних послуг. Центром надаватиметься біля 100 адміністративних  послуг.

За 1 квартал  2014 року до  загального фонду бюджету району надійшло 8356,4 тис.грн. власних податків і зборів – це 100,6  % до затвердженого річного плану та 102,5 % до показника попереднього року.

Доходів 1 кошика фактично надійшло 5980 тис.грн., що становить 90,7% до плану та 99,7% до минулорічних надходжень.

План по доходах 2 кошика виконано на 138,7 % , що становить 2376,4 тис.грн. Ріст до минулорічного показника становить  110,3% або 222,6 тис. грн.

Найбільшу питому вагу в структурі доходів загального фонду бюджету району займає податок на доходи фізичних осіб – 71,1%, що становить 5933 тис.грн.

Податку на доходи фізичних осіб від оренди паїв від сільськогосподарських підприємств за минулий рік  надійшло  399,1 тис.грн., а залишок боргу складає лише 67 тис.грн.

Плати за землю надійшло 1971,0 тис.грн. Порівняно з показником за минулий рік забезпечено ріст в сумі 469,4 тис.грн. Збільшено надходжень по платі за землю за рахунок  подання сільськогосподарськими товаровиробниками декларацій по факту використання в 2014 році земель запасу, резерву та невитребуваних паїв на загальну суму близько 2 млн.грн., які не були враховані при плануванні бюджету.

Перевиконання плану по фіксованому сільськогосподарському податку становить 1,4 тис.грн. і пояснюється переплатою станом на 01.04.2014р.

Державного мита  надійшло  37,0 тис.грн., що на 6,4 тис.грн. більше від запланованого показника.

Дотації вирівнювання станом на 01.04.2014р. отримано 29572,6 тис.грн. – це 93,2%  до запланованої суми.

Органами Пенсійного фонду України в районі проведено значну роботу з наповнення бюджету фонду власними коштами, своєчасного призначення, перерахунків та фінансування у повному обсязі пенсійних виплат, зменшення заборгованості із страхових пенсійних внесків економічно-активних платників.

Надходження власних коштів до бюджету управління Пенсійного фонду України в районі за  1 квартал 2014 року становлять 199,5 тис. грн., що на 72,5 тис. грн. більше ніж за відповідний період попереднього року.

Темп росту надходжень власних коштів з початку року становить 156,8%. Забезпеченість власними коштами з початку року  по управлінню становить 21,2% відсотки.

На виплату пенсій для 22724  пенсіонерів спрямовано 82,9 млн. грн., що більше на 0,8  млн. грн. до  січня-березня 2013 року. Середній розмір пенсії в районі збільшився на 53,59 грн.  і становить 1231,42 гривні.

Зросла середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, яка за І квартал 2014 року становить 2270,82 грн., що на 5,6 % більше ніж у  І кварталі 2013 року.

Протягом січня – лютого 2014 року підприємствами житлово-комунального господарства надано послуг на суму 7957,2 тис. грн., сплачено 7138,4 тис.грн., рівень сплати житлово-комунальних послуг населенням за І квартал 2014 року становить 89,7 %.

Станом на 01 квітня 2014 року заборгованість населення за житлово-комунальні послуги становить 3660,7 тис. грн.

У цілому опалювальний сезон 2013/2014 року в районі пройшов стабільно. За опалювальний період не зафіксовано жодного випадку відключення споживачів від систем теплопостачання на тривалий час з технічних причин.

На капітальний та поточний ремонт доріг  комунальної власності на 2014 рік передбачено 4174,3 тис. грн., з них на капітальний ремонт- 2335,7 тис. грн., на поточний ремонт – 1838,6 тис. грн.

Розроблено перелік доріг комунальної власності, які пропонуються до фінансування в 2014році, даний перелік подано в облдержадміністрації для погодження.

Вживалися заходи щодо поліпшення ситуації на ринку праці: протягом січня – березня 2014 року працевлаштовано 160 безробітних  громадян, що 57 осіб більше ніж протягом аналогічного періоду минулого року, з них молоді 84 особи. Відкрили власну справу та забезпечили свою зайнятість 5 безробітних.

На професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації направлено 129 безробітних. Після проходження навчання протягом 1 кварталу 2014 року працевлаштовано 52 особи.

Пріоритетним питанням у здійсненні соціального захисту населення залишається надання державних допомог, субсидій та пільг.

Державну допомогу сім’ям з дітьми протягом I кварталу 2014 року отримало 4268 сімей району (за I квартал 2013 року –3884),  державну соціальну допомогу призначено 651 малозабезпеченій сім’ї (за I квартал 2013 року – 382),  державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам отримали 1083 особи (за I квартал 2013 року – 1061).

Протягом I кварталу 2014 року  проведено виплат державних соціальних допомог, пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян на загальну суму – 25,6 млн.грн., що на 14% більше в порівнянні з відповідним періодом 2013 року.

Забезпечено стабільне функціонування мережі навчальних закладів району. На сьогодні в районі функціонує 48 дошкільних навчальних закладів, де мають можливість здобувати дошкільну освіту 2018 дітей, що становить 98,1% від загальної кількості дітей віком від 3 до 6 років.

В зв’язку з зменшенням контингенту учнів вивчається питання реорганізації  Ставищанської ЗОШ І-ІІ ст. в НВК «Ставищанська ЗОШ І-ІІ ст., дошкільний навчальний заклад» та  Старогутянської ЗОШ І-ІІІ ст. в НВК «ЗОШ І-ІІ ст. дошкільний навчальний заклад».

Забезпечено стовідсоткове підвезення школярів до навчальних закладів. Парк шкільних автобусів становить 27 одиниць. Всього підвозяться 904 школярі.

Комп’ютерною технікою забезпечено 100% загальноосвітніх закладів. Всього в районі нараховується 48 комп’ютерних класів (335 комп’ютери та  59 ноутбуків).

Збережено мережу позашкільних навчальних закладів району, зміцнювалася їх матеріально – технічна база. Закладами позашкільної освіти охоплено 100% школярів (5940).

Фактичні видатки на одного учня по району за І квартал 2014 року становлть  2 991  грн. (за аналогічний період 2013  року – 3 065 грн.)

За звітний період поточного року використано бюджетних видатків в сумі 17, 633 млн. грн. ( заробітна плата – 14, 96 млн. грн.; оплата комунальних послуг та енергоносії – 2, 205 млн. грн.; продукти харчування – 234,8 тис.грн.; інше –233 тис.грн.).

Вживалися заходи щодо розвитку та підтримки діяльності мережі соціальних установ з питань сім’ї, дітей та молоді. Проведено 15 рейдів під назвою «Вокзал», «Підліток», «Вулиця», у ході яких виявлено 2 дітей, схильних до правопорушень, проводиться індивідуальна робота з 11 такими  дітьми.

Протягом  січня – березня 2014 року здійснено 23 обстеження умов проживання сімей, які перебувають у кризовому стані, проведено 41 обстеження умов проживання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають в сім’ях опікунів (піклувальників), прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

З метою захисту  інтересів дітей ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 184 КпАП «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей»  3 осіб та 2 осіб за ст.173-2 КпАП «Вчинення насильства в сім’ї», підготовлено 2 висновки до суду про доцільність позбавлення  батьківських прав 3 батьків по відношенню до 2 дітей.

Продовжується робота щодо популяризації сімейних форм виховання. На даний час працівниками служби надається методична та практична допомога 3 потенційним кандидатам в усиновлювачі та 2 кандидатам в прийомні батьки з підготовки документів для встановлення контакту з дитиною та подання документів до суду.

На 31 березня 2014 року в районі функціонує 3 дитячих будинки та 6 прийомних сімей, в яких виховується 30 дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа

Питання щодо підготовки до оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2014 року  заслуховувалось на колегії  управління освіти, молоді та спорту.

Кількість дітей, які підлягають оздоровленню та відпочинку у 2014 році – 5 594 дітей. Станом на 01.04.2014 року  вже оздоровилось 56 дітей.

Продовжилось реформування медичної галузі, забезпечувалася модернізація первинної медико-санітарної допомоги і розвиток екстреної медичної допомоги. На базі комунальної установи Дунаєвецької районної ради “Центральна районна лікарня” як окрему юридичну особу створено “Центр первинної медико-санітарної допомоги”. До складу центру ПМСД входить 69 закладів: 11 АЗПСМ, 36 ФАП та 22 ФП, де працює 47 лікарів.  На базі районної поліклініки створено 2 лікарські амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Укомплектованість посад середніх медичних працівників ФАП (ФП) становить 95%. В цілому в закладі охорони здоров`я укомплектованість посад становить 97,7%, укомплектованість посад АЗПСМ становить 97%.

Протягом січня – вересня 2014 року продовжувалась зміцнюватись матеріально – технічна база медичних закладів. Відповідно до Кіотському протоколу проводились роботи по утепленню хірургічного корпусу, а саме утеплено цоколь приміщення, зроблено віконні відкоси. Також утеплено стелю поліклініки, відремонтовано водогін та дах підсобного приміщення та впорядковано територію закладу охорони здоров`я.

Мистецькими  закладами культури охоплено 650 учнів, де успішно функціонують 8 відділів. З метою забезпечення сприятливих умов та розвитку інтересів і здібностей учнів успішно діє філія Дунаєвецької дитячої школи мистецтв у с. Макові та 4 музичних і мистецьких класи у селах Мушкутинці, Чаньків, Нестерівці та смт Дунаївці. В районі працюють 4 Інтернет – центри в бібліотеках с.Маків і смт Смотрич, районній бібліотеці,  дитячій бібліотеці  районної бібліотеки.

Закладами культури  за 1 квартал 2014 рік надано платних послуг на суму  103,5 тис.грн.

Протягом січня – березня 2014 року в політичному житті району спостерігались значні зміни. Це було пов’язано з загальною ситуацією у державі. На сьогодні, потрібно відзначити, що ситуація в районі, як і інших регіонах, значно політизована.

Упродовж звітного періоду спостерігалась поляризація суспільних настроїв за політичними ознаками. Мали місце ускладнення стосунків між лідерами регіональних політичних утворень. Періодично біля пам’ятника Шевченка проводиться ВІЧЕ.

Керівництво райдержадміністрації взаємодіє з громадськими організаціями і більшістю районних партійних організацій.

Політичної активності з боку існуючих громадських та профспілкових організацій за даний період не спостерігалось.

Владою на місцях проводиться робота по вжиттю відповідних заходів щодо вирішення наявних проблем, які особливо хвилюють людей. При вирішенні проблем районна влада діє відкрито і прозоро.

Населення, в залежності від політичних уподобань та соціального статусу по різному сприймає виступи в пресі та на телебаченні представників різних політичних сил.

 

 

Начальник управління економічного

розвитку, торгівлі та інфраструктури                                                      Т. Тиран

автор: admin

Залиште свій коментар:

*