Кві 02

ДОХОДИ

За 2014 рік до загального фонду районного бюджету надійшло 21016,3 тис.грн. власних доходів, що становить 104,9% до затвердженого плану (план – 20038,7 тис.грн.) та 106,9% до минулорічних надходжень, які за 2013 рік склали 19659,2 тис.грн.

Основним джерелом дохідної частини районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб – його частка складає 99,3% в загальній сумі надходжень.  Податку на доходи фізичних осіб отримано 20860,0 тис.грн. або 104,1% до планових призначень на вказаний період (план – 20034,2 тис.грн.) та 106,9% до відповідного показника минулого року.

Крім податку на доходи фізичних осіб в районний бюджет надійшло 67,1 тис.грн. податку на прибуток,  7,0 тис.грн. – частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств, 2,3 тис.грн. –  надходжень від орендної плати за користування цілісними майновими комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, 79,9 тис.грн. – інших надходжень.

Дотації вирівнювання станом на 01.01.2015 року  отримано  123509,1 тис.грн. або 100% до запланованої суми. Порівняно з минулорічними надходженнями дотації вирівнювання  отримано на 4019,5 тис.грн. більше.

До спеціального фонду районного бюджету   надійшло доходів  без офіційних трансфертів 4022,2 тис.грн.: це 3705,0 тис.грн. власних надходжень районних бюджетних установ, 235,1 тис.грн. коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів, 82,0 тис.грн. коштів від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності. 0,1 тис.грн. коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. Трансфертів за 2014 рік отримано 4834,3 тис.грн..  Разом  надходження спеціального фонду становлять 8856,5 тис.грн.

ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ

Загальна сума касових видатків  загального фонду районного бюджету становила 239505,9 тис.. грн., що на 6,7 відсотка, або на 14969,6 тис. грн. більше за відповідний показник 2013 року.

За функціональною класифікацією статей видатків у  2014 році проти 2013 року спостерігалися наступні тенденції:

– видатки на освіту зменшились на 257,9 тис.грн. або  0,4 відсотка і склали 72739,7 тис.грн.;

– видатки на державне управління (утримання районної ради) склали 1104,8 тис.грн. і збільшились порівняно з минулим роком на 1,5 тис.грн. або 0,1 відсотка ;

– видатки на охорону здоров’я районного бюджету  збільшились на 723,3 тис.грн. або 2,8 відсотка і склали 26497,5 тис. грн.;

– видатки на культуру і мистецтво зменшились на  1,5 відсотка і склали 6294,8 тис.грн.;

– видатки фізичну культуру районного бюджету збільшились на 207,1 тис.грн. або  14,6 відсотка  і склали 1627,2 тис. грн.;

– видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення збільшилися на 13,0 відсотка до 98373,3 тис. грн.

Аналізуючи виконання  районного бюджету в розрізі  напрямків  використання коштів, необхідно відмітити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 105661,0 тис. грн., або 73,8 % до загального обсягу фінансування за звітний період без врахування трансфертів, що більше порівняно з аналогічним періодом минулого року на 1816,4 тис. грн. або 1,7 відсотка.

 

На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та на забезпечення їх медикаментами спрямовано відповідно 1871,4 тис. грн. та 1195,0 тис. грн.( в минулому році відповідно 1835,4 тис.грн. та 864,8 тис.грн.)

Протягом звітного періоду установами і організаціями забезпечено своєчасні розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги. В цілому по районному бюджету на їх оплату використано 9846,8 тис. грн.,що менше порівняно з минулим роком на 1478,7 тис.грн. або 13,0 відсотка.

По спеціальному фонду районного бюджету проведено видатків у сумі 9826,1 тис. грн., в т.ч. капітальних видатків – 3442,2 тис.грн.

Протягом  2014 року до районного бюджету надійшло з державного бюджету субвенцій  на загальну суму  96246,8 тис. грн., з них на: – на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 74438,0тис. грн.; – на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 14657,7 тис. грн.;  на надання пільг  з  послуг зв’язку,  інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одерження ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 1029,2 тис. грн.; на надання пільг і житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 1204,7 тис.грн.; на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” – 1289,3 тис. грн, на проведення виборів депутатів місцевих рад сільських, селищних і міських голів  – 49,4 тис.грн.

З обласного бюджету надійшло до районного бюджету іншої субвенції у сумі 2890,7 тис. грн. (на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення).

 

Начальник управління фінансів                                                    Р.М.Смолінський

автор: admin

Комментарии закрыты.