Січ 05

На виконання вимог Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади  та  органів  місцевого  самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 “Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації”,  пунктів 7.2. та 7.3. Інструкції  про  порядок  розгляду  звернень  та  особистого  прийому  громадян  у  Міністерстві  юстиції  України,  в  установах  та  організаціях,  що  належать  до  сфери  його  управління, затвердженої наказом  Міністерства юстиції  України  від  18 березня  2004 року №26/5 (зі змінами), а також наказу  Головного  управління  юстиції  № 175/09  від  01.04.2015 року „Про організацію роботи зі зверненнями громадян у Головному територіальному управлінні юстиції та територіальних управліннях юстиції області”, районним  управлінням  юстиції  проводиться  певна робота по забезпеченню реалізації  громадянами  права  на  звернення.

Так, за 2015 рік до районного управління юстиції надійшло 8  письмових  звернень громадян, за аналогічний період 2014 року – 25 письмових звернень. Керівництвом управління на особистому прийомі розглянуто 327 усних звернень громадян, протягом 2014 року – 260 усних звернень громадян.  Усні  звернення стосувалися питань застосування сімейного, трудового, цивільного  законодавства, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації  актів  цивільного  стану,  з  питань   виконання рішень судів.

З метою належної організації роботи з зверненнями громадян наказом №34/05 від 06 квітня 2015 року „Про організацію роботи зі зверненнями громадян в Дунаєвецькому районному управлінні юстиції” затверджено Порядок роботи зі зверненнями громадян в Дунаєвецькому районному управлінні юстиції. Зокрема, у відповідності до вищезазначеного Порядку налагоджена система  централізованої реєстрації звернень громадян, усі звернення вчасно реєструються у день їх надходження та розглядаються  у встановлений законодавством термін. Наказом начальника управління №1/05 від 12 січня 2015 року затверджено Графік особистого прийому громадян начальником та посадовими особами структурних підрозділів Дунаєвецького районного управління юстиції.

Порушень термінів розгляду звернень, скарг вирішених понад встановлений термін  впродовж 2015 року не було.

Відповідно  до вимог  Інструкції  про  порядок  розгляду  звернень  та  особистого  прийому  громадян  у Міністерстві  юстиції  України, в  установах та  організаціях, що  належать до  сфери  його  управління  в  управлінні  юстиції  створені  відповідні  умови   для  прийому  громадян,  забезпечений  належний  рівень  діловодства  стосовно  реєстрації та  розгляду  звернень  громадян. На виконання наказів Міністерства юстиції України від 01 грудня 2014 року №259/7, від 11 серпня 2014 року №164/7 в районному управлінні юстиції оприлюднено на стенді Графік особистого прийому громадян посадовими особами структурних підрозділів Міністерства юстиції України, Графік особистого прийому громадян Міністром, Першим заступником Міністра, заступником Міністра – керівником апарату та Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини. Крім того, оприлюднено Графік особистого прийому громадян начальником, першим заступником начальника та заступником начальника Головного територіального управління юстиції та Графік особистого прийому громадян посадовими особами структурних підрозділів Головного територіального управління юстиції, Графік проведення «гарячих» телефонних ліній у Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області протягом ІІ півріччя 2015 року (накази ГУЮ у Хмельницькій області від 21.09. 2015 р. №586/09 та від 16.06.2015р. №330/09).

З  метою  належної  організації  роботи по  наданню  правової  допомоги  громадянам району наказом №52/05 від 22 травня 2013 року «Про громадську приймальню ”, затверджено графік  роботи  приймальні. Інформацію  про  графік  роботи  громадської  приймальні з надання безкоштовної первинної правової допомоги громадянам району та  прямої телефонної  лінії  районного  управління  юстиції на 2015 рік оприлюднено на стенді районного управління юстиції та на сайті райдержадміністрації.   Відповідно до наказу №9/04 від 11.03.2013р. завідувачем громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги призначено Шевчук Е.О. – провідного спеціаліста районного управління юстиції. При організації роботи громадської приймальні районне управління юстиції керується Порядком роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги, затвердженого наказом МЮУ №3047/5 від 21.09.2011 р. „Про затвердження Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги ”. Протягом 2015 року в громадській приймальні надано 240 консультацій, які переважно стосувалися питань роз’яснення сімейного (41), трудового (37), соціального захисту населення (26), цивільного (36), земельного (10),   пенсійного (10),  спадкового  законодавства (29) та інше (51).

Районною  громадською  приймальнею  прийнято  в  звітному періоді 103 особи, 38 консультації надано під час роботи 12 виїзних консультпунктів працівниками органів юстиції. Крім того, на виконання Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” від 07.02.2008 №109/2008, наказу Міністерства юстиції України від 26.05.2015р. №149/7, та у відповідності до наказу начальника Дунаєвецького районного управління юстиції №1/05 від 12 січня 2015 року «Про  графіки» забезпечено функціонування „прямої ” телефонної лінії.

В  управлінні  ведеться  реєстрація  обліку  приймання  громадян,  яка  здійснюється  за  допомогою  журнальної  форми   реєстрації. Журнали  обліку звернень  громадян  прошиті, пронумеровані, скріплені  печаткою і підписані  керівником  органу. Питання з  якими  звертаються  громадяни, розв’язуються під  час  приймання  у  день  їх  звернення. Не  допускається  несвоєчасний  початок  приймання  громадян  та  його  припинення  раніше  встановленого  часу. За  результатами  наданих  консультацій  управлінням  юстиції  аналізуються  питання, з  якими  найчастіше  звертаються  громадяни  та  з  найбільш  поширених  питань  надаються  роз’яснення  у  засобах   масової  інформації.

Протягом звітного періоду звернення  від Героїв  Радянського  Союзу, Героїв  Соціалістичної  Праці,  Героїв  України  та  інвалідів  Великої  Вітчизняної  війни,  ветеранів  війни  та  праці,  інвалідів, непрацездатних  осіб,  а  також  осіб,  що  постраждали  від  аварії  на ЧАЕС,  одиноких матерів не надходили.

Обґрунтованих звернень протягом 2015 року до районного управління юстиції не надходило. Звернення, що надійшли до відділу ДВС, отриманні  переважно  від  стягувачів  з  приводу  неотримання  аліментів та  інших  коштів. Основними  причинами  надходження  таких  звернень  є  відсутність  в  боржників  грошових  коштів  та  майна, яке б  підлягало   реалізації  для  погашення  заборгованості   по  аліментах. Наприклад, 4 лютого 2015 року до районного управління юстиції надійшло  звернення від Терещенко Любові Сергіївни, яка проживає в с. Маків Дунаєвецького р-ну, щодо стягнення заборгованих аліментів з Кроля Олександра Володимировича на утримання дочки Кроль Владислави Олександрівни. З моменту відкриття виконавчого провадження державним виконавцем постійно вживалися всі законні міри по відношенню до боржника Кроля О.В., зокрема, ще 14.03.2006 року  боржник був попереджений   під розписку  про  кримінальну відповідальність за умисне невиконання судового рішення по сплаті аліментів. 02.07.2007 р. на підставі матеріалів державного виконавця, Кроль О.В., Ухвалою Дунаєвецького райсуду був оголошений в розшук,  в зв’язку із переховуванням від виконавчої служби та несплатою аліментів. 30 жовтня 2007 р. на підставі подання відділу ДВС, Дунаєвецьким райсудом було винесено вирок про притягнення Кроля О. В. до кримінальної відповідальності у виді сто годин громадських робіт.

Кроль О.В. неодноразово викликався до відділу ДВС, однак на виклики не реагував та не надавав квитанцій про сплату аліментів.

03.03.2015р. за вих.. № 03-46/225/6 державним виконавцем було направлено запит до військового комісару Дунаєвецького району про надання відомостей про перебування Кроля О.В. на військовій службі. 11.03.2015р. №246 до відділу ДВС надійшла відповідь від Дунаєвецького військового комісару про те, що Кроль О.В. направлений для проходження військової служби у військовій частині Житомирській області. 11.03.2015р. за вих.. № 03-21/862 було направлено запит до військової частини про надання довідки про зарахування боржника Кроля О.В. на військову службу та призначення йому грошового забезпечення на яке можливо звернути стягнення аліментів. Позивачці роз’яснено, що в разі отримання позитивного результату виконавчий лист буде направлено в бухгалтерію військової частини для стягнення з Кроля О.В. заборгованості по сплаті аліментів та стягнення поточних аліментів.

За  дорученнями Головного територіального управління  юстиції  та  в  разі  надходження  повторних  звернень  громадян, розгляд  таких  звернень  проводиться  на  оперативних  нарадах  за  участі  відповідальних  осіб   та  заявників, що  дає  змогу  як  швидко  і  якісно  розібратися  у  суті  поставлених  заявником  вимог, так і  сприяє  формуванню  у  працівників  почуття  відповідальності  та  вимогливості  при  розгляді  звернень.  В  звітному періоді цього року  проведено  2  наради щодо розгляду звернення Терещенко Любові Сергіївни (протокол № 1 від 19.03.2015року) та  щодо розгляду звернення Чайки Степана Васильовича (протокол №2 від 23.09.2015 року).

В районному  управлінні  юстиції  10 квітня 2015 року для працівників районного управління юстиції проведено внутрішнє навчання „ Порядок розгляду звернень громадян та звернення, які не підлягають розгляду та вирішення ” та 11 листопада 2015 року додатковий семінар для працівників районного управління юстиції  « Вимоги Закону України «Про звернення громадян» на якому розглядались питання щодо вимог оформлення звернення, порядок розгляду звернення та вимоги Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян  у Міністерстві юстиції України, в установах та організаціях, що належить до сфери його управління.

 

 

Заступник начальника районного

 управління юстиції – начальник

відділу державної виконавчої служби                                      Кравченко Т.О.

автор: admin

Залиште свій коментар:

*