Січ 06

Робота із систематизації законодавства в Дунаєвецькому районному управлінні юстиції здійснюється з метою встановлення єдиного порядку обліку, зберігання та підтримання у контрольному стані актів законодавства відповідно до Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства  в органах та установах юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.04.2004 року № 31/5, наказу Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області від 22.10.2015 року № 660/09 “Про затвердження переліку нормативно-правових актів, які повинні підтримуватися в контрольному стані в Головному та територіальних управліннях юстиції”.

Свої функції з питань систематизації законодавства управління юстиції здійснює  відповідно до планів роботи Нетішинського міського управління юстиції на І півріччя 2015 року та на 2015 рік, затверджені наказами Дунаєвецького районного управління юстиції та плану-графіку проведення перевірок стану систематизації законодавства на 2015 рік.

В Дунаєвецькому районному управлінні юстиції виконання обов’язків пов’язаних із систематизацією законодавства відповідно до наказу №99/05 від 23.10.2014р. «Про призначення відповідальними за стан роботи з систематизації законодавства», покладено на провідного спеціаліста управління юстиції – Шевчук Еліну Олександрівну. Контактні дані: т.3-16-84, e.shevchuk@du.km.minjust.gov.ua.

 

2. Робота, проведена у напрямку здійснення перевірок стану систематизації законодавства і надання практичної та методичної допомоги (ДРАЦС,ДВС, ДНК, реєстраційній службі).

 

Робота з напрямку здійснення перевірок стану систематизації законодавства у відділі ДРАЦС, ДВС, ДНК, реєстраційній службі Дунаєвецького районного управління юстиції ведеться відповідно до Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства  в органах та установах юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.04.2004 року № 31/5 (надалі – Положення) та плану-графіку проведення перевірок стану систематизації законодавства на 2015 рік. Станом на 2015 рік згідно вказаного плану-графіку проведено 3 перевірки стану систематизації законодавства (02.03.2015 року у реєстраційній службі РУЮ; 29.07.2015 року у відділі ДРАЦС ; 04.09.2015 року у відділі ДВС РУЮ).

Обов’язок підтримання в контрольному стані, використання та зберігання актів законодавства у відділі державної виконавчої служби Дунаєвецького районного управління юстиції здійснює спеціаліст 1 категорії Кутинська Н.М. згідно  наказу  районного   управління  юстиції  №31/аг від 27.03.2012р.

В контрольному стані у відділі підтримуються всі нормативно-правові акти, перелік яких затверджений наказом Головного управління юстиції у Хмельницькій області від 23 вересня 2013 року № 408/09 (додаток № 18), та інші нормативні акти, необхідні в роботі відділу. Підтримання актів законодавства в контрольному стані здійснюється вчасно, шляхом заміни старого нормативного акта оновленим (роздруківки з веб – сайту ВРУ). На першій сторінці контрольних примірників актів законодавства зроблені написи “Контрольний примірник”.

Під час здійснення роботи із систематизації законодавства працівниками відділу використовуються: комп’ютерна база даних “Законодавство України” офіційного веб-сайту Верховної Ради України, веб-сайти Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, Державного підприємства “Інформаційний центр” Міністерства юстиції України.

Обов’язок підтримання в контрольному стані, використання та зберігання актів законодавства у відділі державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Дунаєвецького районного управління юстиції здійснює головний спеціаліст  відділу  Мазур Т.С. згідно  наказу  районного   управління  юстиції  №31/аг від 27.03.2012р.

В контрольному стані у відділі підтримуються всі нормативно-правові акти, перелік яких затверджений наказом Головного управління юстиції у Хмельницькій області від 23 вересня 2013 року  № 408/09 (додаток № 20), та інші нормативні акти, необхідні в роботі відділу. Підтримання актів законодавства в контрольному стані здійснюється вчасно, шляхом заміни старого нормативного акта оновленим (роздруківки з веб – сайту ВРУ) або вклеєнням зміни. На першій сторінці контрольних примірників актів законодавства зроблені написи “Контрольний примірник”.

Під час здійснення роботи із систематизації законодавства працівниками відділу використовуються: комп’ютерна база даних “Законодавство України” офіційного веб-сайту Верховної Ради України, веб-сайти Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції у Хмельницькій області, Державного підприємства “Інформаційний центр” Міністерства юстиції України.

Обов’язок підтримання в контрольному стані, використання та зберігання актів законодавства у реєстраційній службі Дунаєвецького районного управління юстиції, здійснює   провідний спеціаліст відділу державної  реєстрації  речових  прав  на  нерухоме  майно  Арцаблюк Т.А.

Відповідно до Положення у реєстраційній службі зберігається  “Офіційний вісник України”, на першій і сімнадцятій сторінках збірника актів законодавства проставляється штамп. На першій сторінці контрольних примірників “Офіційного вісника України” зроблені написи “Контрольний примірник”.

В контрольному стані у службі підтримуються всі нормативно-правові акти, перелік яких затверджений наказом Головного управління юстиції у Хмельницькій області від 23 вересня 2013 року  № 408/09 (додаток № 19), та інші нормативні акти, необхідні в роботі служби. Підтримання актів законодавства в контрольному стані здійснюється вчасно, шляхом заміни старого нормативного акта оновленим (роздруківки з веб – сайту ВРУ). На першій сторінці контрольних примірників актів законодавства зроблені написи “Контрольний примірник”.

Під час здійснення роботи із систематизації законодавства працівниками служби використовуються: комп’ютерна база даних “Законодавство України” офіційного веб-сайту Верховної Ради України, веб-сайти Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції у Хмельницькій області, Державного підприємства “Інформаційний центр” Міністерства юстиції України.

 

3. Розгляд питань по систематизації законодавства на оперативних нарадах та семінарських заняттях.

Протягом 2015 року питання систематизації законодавства та інформація про роботу районного управління юстиції, спрямовану на виконання Указу Президента від 13.12.1996 року, рішення КМУ від 23 квітня 2014 року  щодо забезпечення органів державної влади, підприємств, установ та організацій “Офіційним вісником України”, у Дунаєвецькому районному управлінні юстиції розглядалися на 1 оперативній нараді при начальнику районного управління юстиції (протокол №13 від 25.05.2015р.).

Інформація з питань систематизації законодавства протягом року відповідно до графіку проведення семінарів для юрисконсультів органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій та інших категорій осіб в Дунаєвецькому районного управлінні юстиції на 2015 рік розглядалась на 1 семінарі на тему «Ведення обліку актів законодавства і міжнародних договорів України» (наказ № 56/05 від 06.07.2015 року; номенклатурна справа №01.02.02-06).

 

4. Ведення обліку та підтримання у контрольному стані актів законодавства.

Відповідно до Положення в управлінні обліковується та зберігається  “Офіційний вісник України”, на першій і сімнадцятій сторінках збірника актів законодавства проставляється штамп. Також в міському управлінні наявна систематична картотека законодавства України: розділи і підрозділи картотеки розділяються картками-роздільниками, на яких зазначено код і назва розділу та підрозділу.

Наказом Дунаєвецького районного управління юстиції №19/04 від 14.06.2013р. “Про призначення відповідальної особи за своєчасним надходженням “Офіційного вісника України” та здійснення систематизації в міському управлінні юстиції”  визначено відповідальних осіб по здійсненню систематизації законодавства та здійснення контролю за своєчасним надходженням “Офіційного вісника України” до Дунаєвецького районного управління юстиції та його структурних підрозділів. Протягом поточного року випадків втрати збірників офіційних друкованих видань в районному управлінні юстиції не було.

Крім того, облік актів законодавства здійснюється в управлінні шляхом ведення електронних журналів обліку актів законодавства України, обліку міжнародних договорів. Ведення журналів обліку актів законодавства управлінням здійснюється за кожним видавником актів окремо шляхом внесення інформації, у якій зазначається номер, дата прийняття, дата надходження, вид, видавник, назва, джерело опублікування актів законодавства України в офіційних друкованих виданнях (номенклатурні справи 01.06-06 – Журнал обліку актів Верховної Ради України, 01.06-03 – Журнал обліку актів Президента України, 01.06-04 – Журнал обліку розпоряджень, постанов Кабінету Міністрів України).

У журналі обліку міжнародних договорів зазначаються: номер, дата отримання, країна, вид, назва, дата підписання, дата ратифікації (затвердження, приєднання), дата набрання чинності, дата денонсації, дата втрати чинності, термін дії міжнародного договору, який обліковується (номенклатурна справа 01.06-05 – Журнал обліку міжнародних договорів).

В управлінні в контрольному стані підтримуються всі нормативно-правові акти, перелік яких затверджений наказом Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області від 22.10.2015 року № 660/09 (додаток № 17), та інші нормативні акти, необхідні в роботі управління. Підтримання актів законодавства в контрольному стані здійснюється вчасно, шляхом заміни старого нормативного акта оновленим (роздруківки з веб – сайту ВРУ).

На першій сторінці контрольних примірників актів законодавства зроблені написи “Контрольний примірник”. Також, в управлінні здійснюється облік та зберігання газети “Урядовий кур’єр”.

В міському управлінні юстиції створено бібліотечний фонд управління. Вся юридична література обліковується в “Журналі обліку юридичної літератури” (номенклатурна справа 01.06-07) та в “Журналі видачі юридичної літератури” (номенклатурна справа 01.06-08).

Працівниками управління під час здійснення роботи із систематизації законодавства використовуються: комп’ютерна база даних “Законодавство України” офіційного веб-сайту Верховної Ради України, веб-сайти Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, Державного підприємства “Інформаційний центр” Міністерства юстиції України.

 

5. Проведення правороз’яснювальної роботи з метою доступу громадян до правової інформації.

З метою забезпечення точною та повною інформацією про чинне законодавство України, нормативно-правових актів що стосуються прав і законних інтересів громадян, працівниками районного  управління  юстиції  було  проведено  9  виступів  в районній газеті «Дунаєвецький вісник», напр.. статті  «Зміни до законодавства про працю», «Які звернення громадян не підлягають розгляду та вирішенню?», «Захист трудових прав працівників під час мобілізації», «Скористайтесь своїм правом на безоплатну правову допомогу», «Ви хочете подати звернення чи запит?» та 6 виступи на  місцевому  телеканалі  «ФНБ» на  тему  «Адміністративна відповідальність за вчинення корупційних правопорушень», «Відмова у відкритті виконавчого провадження», «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», «Ви можете отримати безкоштовну правову допомогу, за яку заплатить держава»  та ін.

Конституційним правом громадян в Україні є доступ до правової інформації. З метою доступності законодавства України для користування громадянами, в районному управлінні юстиції є можливість ознайомитись з   методичними рекомендацій та   інформаційними матеріалами з  питань  застосування  чинного  законодавства на теми, напр..: «Все про статус біженця»,  «Право дитини на житло», «Порядок планування діяльності юридичною службою », «Види заповітів», «Оскарження та зняття догани», «Види звернень громадян та порядок їх розгляду», «Порядок створення, реєстрація та припинення діяльності політичних партій».  Методичні  посібники  та  узагальнення  позитивного   досвіду  з  напрямку  правової освіти  населення  розповсюджуються  серед  навчальних  закладів,  підприємств,  установ,  організацій, а  також  серед  зацікавлених  осіб  під  час  проведення  правоосвітніх  заходів.

Для підвищення рівня правової культури населення в приміщенні управління юстиції розміщенні довідково – інформаційні стенди. На стендах розміщенні графіки прийому громадян Міністерством юстиції України, керівництвом районного управління юстиції, порядок роботи громадської приймальні управління юстиції, громадських приймалень району, роз’яснення законодавства, витяги з Конституції України, Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» тощо.

 

6. Доведення інформації про офіційні періодичні видання Міністерства юстиції України.

Провідним спеціалістом районного управління юстиції здійснюється моніторинг  стану забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування офіційними виданнями Міністерства юстиції України. Протягом 2015 року постійно проводиться відповідна роз’яснювальна робота щодо переваг підписки на офіційні періодичні видання Міністерства юстиції України: “Офіційний вісник України”, “Бюлетень Міністерства юстиції України”, “Систематичне зібрання чинного законодавства України”, “Кодекси України» (шляхом направлення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідних листів щодо передплати).

Зокрема, 16 лютого 2015 року  проведено   комплексну спільну перевірку  стану  організації  правової роботи та  систематизації  законодавства в  управлінні агропромислового розвитку Дунаєвецької райдержадміністрації  та 12 червня 2015 року  проведено спільну  комплексну перевірку  стану  організації  правової роботи та  систематизації  законодавства в управлінні соціального захисту населення Дунаєвецької районної державної адміністрації. За результатами яких було надано рекомендації з питань систематизації, а саме: по можливості вжити заходів щодо забезпечення працівників літературою з правових питань, у тому числі  офіційними виданнями Міністерства юстиції України: інформаційним бюлетнем “Офіційний вісник України” (журнальна форма), “Офіційний вісник України. Із змінами” ( у теках з роз’ємними замками),”Систематичне зібрання чинного законодавства України”, “Кодекси України”.

Окрім того, інформаційне роз’яснення  щодо переваг  передплати офіційного періодичного видання Міністерства юстиції України  – «Офіційного вісника України» розміщене в приміщенні громадської приймальні при Дунаєвецькому районному управлінні юстиції.

Інформація щодо передплати офіційних періодичних видань Міністерства юстиції України по м. Дунаївці щомісяця направляється до Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області.

 

Провідний спеціаліст                                                                    Е.О. Шевчук

автор: admin

Залиште свій коментар:

*